השינוי הארגוני בחינוך שמכונה אופק שכל כך נדרש לנו בימים אלה כאשר העולם נעשה קשה ומנוכר והשינוי בבית הספר יכול לגרום לשינוי פני כל החברה ע"י הקניית ערכים ודפוסי התנהגות חדשים לתלמים ולמורים.

על אופק השינוי בחינוך מאמרים רבים נכתבו במכללות ובאוניברסיטאות וכולם מצבעים על הצורך בשינוי אירגוני בחינוך.

אופק השינוי הארגוני בחינוך לשם מה? השינוי נועד לשפר את רמת הלמידה של התלמידים

שנוי מהו? שינויים בחינוך הם שינוי סדר שינוי ערכים תיקון שינוי צורה

שינוי ארגוני בחינוך נעשה מלמעלה כלפי מטה . ישנם שינויים כוללים שכוללים שינוי בכל בית הספר .

קיים שינוי שאינו כולל את כל מערכות בית הספר אלא כולל מגזרים מסויימים בבית הספר.

יש שינוי תוכן :מבנה שיעורים ,תוכנית לימודים ,ריכוז ופיזור ,ערכי למידה.

יש שינוי קבוצות :מורים, התמקצעות ,וגם בית הספר .

מערכת החינוך עברה כמה וכמה שינויים במשך השנים הידועה שבהם היא אינטגרציה ,שעד היום יש

הטוענים כי היא נכשלה. כיום המערכת עוברת שינוי במסגרת אופק חדש. חלק מתוצאות השינוי מובילים את הצוות של המורים להתחדשות קבועה ומעלה את רמת האנרגיה אצל המורה.

כאשר שינוי בא במקום שינוי קודם זה מראה על אי הצלחת השינוי הקודם. באמירה זו אנחנו מקבעים את החברה .השינויים מראים את הדינמיקה של החברה ואינו מראה דווקא על כישלון. שינוי יכול להיכשל כאשר אין קשר בין השינוי למטרות השינוי ,או ביצוע שינוי קל שלא פותר את הבעיה .כל שינוי צריך להיות עם מטרות ברורות ויעדים שניתנים להשגה הכנסת תהליכים ממגזרים אחרים שהצליחו שם אבל אינם מתאימים לבית הספר . וכמו כן יש צורך לקשר בין השינוי לחלקים השונים של בית הספר. שינוי בבית הספר ובתוכנית הלימודים מצריך רגישות לתהליך שמתבצע ע"י כל המערכות שמסביב לבית הספר ,המערכת הפוליטית ,העירונית וכו'.כמוכן יש בעלי עניין בבית הספר גם מבפנים וגם מבחוץ 'כלכליים 'מקומות עבודה 'ההורים התלמידים והמפקחים שאמונים לבדוק ולקיים את השינויים .הצלחת השינוי הוא שלאחר הביצוע הוא הופך להיות כלי עבודה יום יומי בבית הספר ואינו התפס כשינוי אלא דפוס פעולה רגיל.

מהו אופק

השינוי אופק נועד כידוע לשפר את ההישגים של התלמידים ולשפר את הלימוד והטמעת הערכים והדעות בקרב התלמידים ולענות על הצרכים שלהם וכן הגברת העורבות ההורים והקהילה ןשיפור תכנית הלימודים ובית הספר.

אם למשל הוחלט לשפר את התוצאות הלימודיות של התלמידים במבחן מסוים יש צורך שהעמידה בתנאים של המבחן יהיה בתוך תוכנית הלימודים ולא יהי מוצר נלווה אלה ישקעו זמן ותקציבים בלימוד עבור מבחן זה. כמו כן יש לעדכן ולתדרך את צוות המורים וגם את ההורים למען העלאת החשיבות כל המערכת לשינוי הנדרש.

יש צורך שכל שינוי היה לו רציונליות כלפי כל החלקים המשתתפים בשינוי הנדון תלמדים מורים והורים. וגם יש צורך לשנות מבנים אירגוניים לתמיכה ישירה בתלמידים ובמורים לשם הצלחת השינוי. יש חשיבות רבה לקשור את המורים לביצוע השינוי וצריך לתת להם את התמיכה הגבוהה ביותר שהרי הם הם אשר ינשאו את הנטל העיקרי בשינוי .והתלמידים שהם לא פחות חשובים מהצוות של ההוראה יש צורך לפתח בהם את הצורך לבית הספר שיהיה מקום משמעותי בחיים שלהם ואפשרות שלהם להיות בסביבה עצמאית ולומדת ולא רק סביבה לוחצת .תמיכת ההורים בשינוי יתן לבית הספר לעמוד במשימה ולא לבזבז זמן ומשאבים בטיפול התנגדות מצד ההורים.

לסיכום:

לשינויים בחינוך בישראל יש תפקיד חשוב בשינוי מערכת החינוך. תהליכי שינוי בחינוך הם אלו שיוצרים למורים מחויבות ואנרגיות לצאת משגרת הלימודים הם שיוצרים .הם יוצרים התאמה לצרכים המשתנים בחברה .הם מהווים דחף להתחדשות וריענון. יש צורך לבדוק את ההתנגדות ולתת מענה לכל חלק מבית הספר שעלול להביע התנגדויות וצריך להתייחס לכל שינוי כשינוי איכותי המלווה במימון ובהדרכה מתאימה.